Teksten Kerst

Stille nacht                                                                     1

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimer zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend’lijk om Uwe God’lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort’,
Jezus van Uwe geboort’.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien ’t eerst Uw pracht;
Door der eng’len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.

O denneboom                                                            2

O denneboom, o denneboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon
Ik heb u laatst in ’t bos zien staan,
Toen zaten er geen kaarsjes aan.
O denneboom, o denneboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon

Er is een kindeke                                                     3

Er is een kindeke geboren op aard 2 x

’t kwam op de aarde voor ons allemaal 2 x

’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis 2 x

’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis 2 x

Er is een kindeke geboren in ’t strooi 2 x

’t lag in een kribje bedekt met wat hooi 2 x

Midden in de winternacht                                                4

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan,herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

De herdertjes lagen bij nachte                                        5

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld


Daar hoorden zij ‘d engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
’t Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee


Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt


De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ’t kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

Hoe leit dit kindeke                                                  6

Hoe leit dit kindeke hier in de kou;
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven,
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer,
Ei, zwijg toch stil, sus, sus!
En krijt niet meer.

Sa, ras, dan Herderkens, komt naar de stal:
Speelt op uw vedelkens voor dit teer lammeke:
Speelt er dan zachtje tot het slapen zal!
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer,
Ei, zwijg toch stil, sus, sus!
En krijt niet meer.

En gij, o engeltjes, komt naderbij;
Zingt dan uw liedekens voor dit lief kindeke:
Wilt het vermaken met uw melodij;
Na, na, na, na, na, na Kindeke teer,
Ei, zwijg toch stil, sus, sus!
En krijt niet meer.

In excelsis Deo                                                        7

Eer zij God in onze dagen
eer zij God in deze tijd
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Komt laten wij aanbidden                                                 8

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

De hemelse eng’len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ’t schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

O, Kind, ons geboren, sluim’rend in de kribbe
Neem onze liefd’ in genade aan
U die ons liefhebt, U behoort ons harte
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Nu zijt wellekome                                                              9

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
“Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl’em is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.”
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
t’ ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

Why couldn’t it be Christmas everyday – Bianca Ryan          9a

I wait for Christmas all year long
How I wish I that I could only change it
Take the calendar and re-arrange it

Then every day would be so nice
Candy canes and all the snow that’s fallin’
Every summer we’d be deck the hallin’

        (every little wish you’d have would turn out true)

        every day a Christmas card from me to you
So I pray, and I wait, and I hope that it doesn’t come late

chorus 1

        Why couldn’t it be Christmas everyday
        Riding ‘round with Santa on his sleigh
        Don’t you know if you’ll be good just like you should

        you’ll here those jingle bells ring

chorus 2

        Why couldn’t it be Christmas every night
        Holding hands beneath the twinkling lights
        When you say that everyday’s a holiday

        you’ll here those calenders sing

Why couldn’t it be Christmas Christmas Christmas everyday
Just believe in Christmas Christmas Christmas all the way

And every time I’d see your eyes (everytime I see your eyes)

There’s some mistletoe that’s right above you
With the Christmas gifts to say I love you
There are some that say it’s just a dream
But close your eyes and you can almost see it
All you have to do is just believe it

        (Maybe there’s a gift for every girl and boy)
        Maybe there’s a stocking full of Christmas Joy
So I pray, and I wait, and I hope that it doesn’t come late

chorus 1   Why couldn’t it be .. etc Just believe in .. etc

Whatever kind of weather
Summer, Spring and Fall will melt together
Now I can see it clear
That we can make December last throughout the year   ….(omhoog)    chorus 1  chorus 2   Why couldn’t it be Christmas!

A Christmas song – Shawn Philips                                                   9b

He came in the way that the good things come

with the light shining in His eyes
And most people thought He was another little babe

that wrinkled up his face and cried
And then 1 wise man, 2 wise men

3 wise men come afrom afar    
And the many colored men knew this was a special Child

and that’s why they followed that star         doobiedoopdoop etc


He came east and west, then He found himself

in fourty day and fourty night
He gave a lot of love to everyone He met

and He told them that the way was right
And then the people drew near, said they want to hear

what’s all this talking about
And everybody loved that Man so much

that they wanted to laugh and shout          doobiedoopdoop etc

But a bunch of people said He had the wrong idea

so they told Him to forget that thought
So a secretive society came about

and they were looking for the love they sought
And then the people in power said: We gave You an order

Go back and be a carpenter
But the shining in His face told him He was right
So they put Him on a cross right there             doowdoowdoowdoow

    -intermezzo-

                                                                  Doobiedoopdoop etc

Now He’s been gone for a mighty long time
We’ve forgotten what the Man had said, yeah
Look at your life in the right direction

and be sure to look inside your head
And when you get around your Christmas tree
Be sure to give all you can
’Cause the more you’re gonna give, the more you’re gonna get

To be a woman or a gentleman

Now Christmas and Easter ain’t the only time

that we should be that way
Love all the people and help your neighbour

now each and every single day
And when you do that, you’ll feel where it’s at
You’ll feel what I’m talking around
And then the whole wide world is gonna live in peace

and everybody’s gonna be found


Let it go – Frozen          voorstukje                                              9c                                    

The snow glows white on the mountain tonight

not a footprint to be seen
A kingdom of isolation and it looks like I’m the queen

The wind is howling like this swirling storm inside
Couldn’t keep it in, heaven knows I’ve tried

Don’t let them in, don’t let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don’t feel, don’t let them know
Well, now they know

Let it go, let it go, can’t hold it back anymore
Let it go, let it go, turn away and slam the door
I don’t care what they’re going to say
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway


It’s funny how some distance makes everything seem small
And the fears that once controlled me can’t get to me at all

It’s time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me, I’m free

Let it go, let it go, I am one with the wind and sky
Let it go, let it go, you’ll never see me cry
Here I stand and here I’ll stay
Let the storm rage on

My power flurries through the air into the ground
My soul is spiraling like frozen fractals all around
And one thought crystallizes like an icy blast
I’m never going back, the past is in the past

Let it go, let it go, and I’ll rise like the break of dawn
Let it go, let it go, that perfect girl is gone
Here I stand in the light of day, let the storm rage on
The cold never bothered me anyway

All that I want – Weepies                                                       9d

Out in the harbor
The ships come in, it’s Christmastime
The kids all holler carols ‘cross the water
Stars that shine

All that I want, all that I want

Above the rooftops
The full moon dips its golden spoon
I wait on clip-clops, deer might fly
Why not? I met you

All that I want, all that I want

And when the night is falling
Down the sky at midnight
Another year is stalling
Far away a good bye, good night

All that I want., all that I want, all that I want

So small a turning
The world grows older every day
An ache, a yearning
Soften when I hear you say

All that I want, all that I want

And when the cold wind’s blowing
Snow drifts through the pine trees
In houses lights are glowing
Likewise in your eyes that find me here

With all that I want.

Out in the harbor
The ships come in, it’s Christmastime
It’s Christmastime
It’s Christmastime

Niets is Cooler dan Kerstmis  –  kvk                                           9e

Niets is cooler dan Kerstmis
Als iedereen bij elkaar is
Dan mag ik laat naar bed
En hoef ik niet naar school, wohoho

Niets is cooler dan Kerstmis
Als de zon schijnt en het koud is
De mooiste tijd van het jaar
Want we zijn met elkaar, echt waar
Niets is cooler dan Kerst-Kerstmis          (Here we go, here we go!)

Hey, ik voel de kriebels in mijn buik
Ik kijk er al een jaar naar uit
Dat ik de kerstboom mag versieren
Hey, nodig al je vrienden uit
En voel je welkom bij ons thuis
Er valt altijd wel iets te vieren

We hopen op een beetje sneeuw
Wie weet valt het nog deze eeuw
Yes, Oud en Nieuw komt dichterbij

refrein:
Niets is cooler dan Kerstmis
Als iedereen bij elkaar is
Dan mag ik laat naar bed en hoef ik niet naar school, hohoho

Niets is cooler dan Kerstmis
Als de zon schijnt en het koud is
De mooiste tijd van het jaar want we zijn met elkaar, echt waar
Niets is cooler dan Kerst-Kerstmis

                Eén ding mogen we nooit vergeten
                Heel veel mensen leven niet in vrede
                Kom laten we een wens doen samen
                Voor iedereen die dat nodig heeft
Niets is cooler dan Kerstmis          Na nananana nana 3x
oooooh

Refrein   2x     Nee niets is cooler dan Kerst-Kerstmis

Christmas was a friend of mine – Fay Lovsky           9f

<aaahhhhhhh>

Every year lasted too long – with Easter bunnies,

birthday cards and seaside outings in the summer
only to break the long – gap of time that stretched

between the one and the other

Christmas

Christmas in the sixties was fine
With candles, goodies, presents, and wine
‘Peace on Earth’ was real, it seemed
And LOVE a word as yet not obscene, no no


Watching the season parade – dying trees and neon spars

and plastic Santas for a penny

urging to celebrate  – . . . (ding dong ding dong)

Here comes another

Christmas

Christmas was a jolly old time
With Billy Smart’s and Auld Lang Syne
‘Peace on Earth’ was real, it seemed
And LOVE a word as yet not obscene, no no


solo


        Christmas tree smell and those silvery bells
        Christmas was a friend of mine

<aaahhhhhhh>
Pa pa pam pam paadam, pa pa pam pam paadam
Christmas was a friend, o’mine
Merry-, merry-, merry-, merry-, merry Christmas everybody
All around the world Happy Newyear

Santa Claus is back in town – Elvis                            9g

(Christmas, Christmas, Christmas)

Well, it’s Christmas time pretty baby
And the snow is falling on the ground (Christmas, Christmas)
Well, it’s Christmas time pretty baby
And the snow is on the ground (Christmas, Christmas)
Well, you be a real good little girl
Santa Claus is back in town (Christmas, Christmas)

Got no sleigh with reindeer, no sack on my back
You’re gonna see me coming in a big black Cadillac

Whoa oh it’s Christmas time pretty baby
And the snow is falling on the ground
Well, you be a real good little baby
Santa Claus is back in town

(Christmas, Christmas, Christmas)

Hang up your pretty stockings, turn off the light
Santa Claus is coming, down your chimney tonight

Whoa oh oh oh it’s Christmas time pretty baby
And the snow is falling on the ground
Well, you be a real good little baby
Santa Claus is back in town


(Christmas, Christmas, Christmas)

Hark! The Herald Angels Sing                                      9h

Hark! the herald angels sing
Glory to the new-born King
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled

Joyful, all ye nations, rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem
Hark! the herald angels sing
Glory to the new-born King

Christ, by highest heaven adored
Christ, the everlasting Lord
Late in time behold him come
Offspring of the Virgin’s womb

Joyful, all ye nations, rise
Join the triumph of the skies
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel!
Hark! the herald angels sing
Glory to the new-born King

Hail the Heaven-born
Prince of Peace
Hail the Son of Righteousness
Light and life to all He brings
Risen with healing in His wings

Joyful, all ye nations, rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem

Hark! the herald angels sing
Glory to the new-born King
Hark! the herald angels sing
Glory to the new-born King

I’ll be home for Christmas – Bing Crosby                                   9i

I’m dreaming tonight of a place I love
Even more than I usually do
And although I know it’s a long road back
I promise you

I’ll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents on the tree

Christmas Eve will find me
Where the love light gleams
I’ll be home for Christmas
If only in my dreams

I’ll be home for Christmas
You can count on me
We’ll have snow and mistletoe
And presents on the tree

Christmas Eve will find me
Where the love light gleams
I’ll be home for Christmas
If only in my dreams
If only in my dreams

Christmas time is here – Vince Guiraldi              9j

Christmas time is here
Happiness and cheer
Fun for all that children call
Their favorite time of the year

Snowflakes in the air
Carols everywhere
Olden times and ancient rhymes
Of love and dreams to share

       Sleigh bells in the air
       Beauty everywhere
       Yuletide by the fireside
       And joyful memories there

Christmas time is here
We’ll be drawing near
Oh, that we could always see
Such spirit through the year
Oh, that we could always see
Such spirit through the year

       Sleigh bells in the air
       Beauty everywhere
       Yuletide by the fireside
       And joyful memories there

Christmas time is here
We’ll be drawing near
Oh, that we could always see
Such spirit through the year
Such spirit through the year

I’ll be home for Christmas – Bing Crosby                  9j


I’ll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents by the tree

Christmas eve will find me
Where the love light gleams
I’ll be home for Christmas
If only in my dreams

I’ll be home for Christmas
You can count on me
Please have some snow and mistletoe
And presents by the tree

Christmas eve will find me
Where the love light gleams
I’ll be home for Christmas
If only in my dreams
If only in my dreams

solo

I’ll be home for Christmas
If only in my dreams.

In de sneeuw                                             10

Laat de winter maar beginnen

wij zitten lekker binnen

en we kijken met z’n twee

naar de sneeuw 3x

We zitten zo lekker samen

ijsbloemen op de ramen

en we gaan straks met z’n twee

in de sneeuw 3x

We kleden ons heel warm aan

warme jas en dikke sjaal

kom laten we naar buiten gaan

ja dat is het helemaal

Het sneeuwt al een paar dagen

maar mij hoor je niet klagen

zolang ik maar bij jou ben

in de sneeuw  3x

in de sneeuw  3x

in de sneeuw  3x

Winter wonderland    minidisco                                                             11

Hoor de belletjes rinkelen

Zie de sneeuwvlokjes twinkelen

Wat een plezier, wat een vertier

Buiten is het Winter Wonderland

Lekker sneeuwballen gooien

Nee, het gaat echt niet dooien

Pak snel je slee, kom met ons mee

Samen in een Winter Wonderland

        Op de stoep daar maken we een sneeuwpop

        Zo eentje met een bezem en een sjaal

        Voor z’n neus nemen we een wortel

        Ja dat kan nu eindelijk allemaal

Op de schaats, op het ijs

Is het meteen een paradijs

Wat een plezier, wat een vertier

Buiten is het Winter Wonderland

solo

        Papa trekt je lekker met de slee rond

        Hij trekt je zelfs de heuvel op omhoog

        Oh, hij wil het eerst een keertje voordoen

        Kijk, daar vliegt hij keurig met een boog – Au!

Lekker sneeuwballen gooien

Nee, het gaat echt niet dooien

Pak snel je slee, kom met ons mee

Samen in een Winter Wonderland

Pak snel je slee, kom met ons mee

Samen in een Winter Wonderland

Rudolph the red nosed reindeer                         12

You know Dasher and Dancer
and Prancer and Vixen,
Comet and Cupid
and Donder and Blitzen.
But do you recall,
the most famous reindeer of all?

Rudolph the Red-Nosed Reindeer,
had a very shiny nose.
And if you ever saw it,
you could even say it glows.
All of the other reindeer,
used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph,
join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas Eve,
Santa came to say:
“Rudolph with your nose so bright,
won’t you guide my sleigh tonight?”


Then all the reindeer loved him,
as they shouted out with glee,
Rudolph the Red-Nosed Reindeer,
you’ll go down in history.

I’m dreaming of a white Christmas              13

I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleighbells in the snow

I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

It’s the most wonderful time of the year               14

It’s the most wonderful time of the year

With the kids jingle-belling
And everyone telling

you be a good cheer
It’s the most wonderful time of the year

It’s the hap-happiest season of all

With those holiday greetings

and gay happy meetings
When friend come to call
It’s the hap-happiest season of all


BRUG  

There’ll be parties for hosting, marshmallows for toasting
And carolling out in the snow
There’ll be scary ghost story and tales of the glories

of Christmas long, long ago

It’s the most wonderful time of the year

There’ll be much mistletoe-ing

and hearts will be glowing
when love ones are near

It’s the most wonderful time of the year

BRUG

It’s the most wonderful time of the year

There’ll be much mistletoe-ing

and hearts will be glowing
when love ones are near

It’s the most wonderful time  3 x of the year

Do they know it’s christmas                                            15


It’s Christmas time
There’s no need to be afraid
At Christmas time, we let in light and we banish shade
And in our world of plenty we can spread a smile of joy
Throw your arms around the world at Christmas time

But say a prayer
Pray for the other ones
At Christmas time it’s hard, but when you’re having fun
There’s a world outside your window
And it’s a world of dread and fear
Where the only water flowing is the bitter sting of tears
And the Christmas bells that ring there are the clanging
chimes of doom
Well tonight thank God it’s them instead of you


And there won’t be snow in Africa this Christmas time
The greatest gift they’ll get this year is life
(Oooh) Where nothing ever grows
No rain nor rivers flow
Do they know it’s Christmas time at all?

(Here’s to you) raise a glass for everyone
(Here’s to them) underneath that burning sun
Do they know it’s Christmas time at all?

Feed the world       Feed the world

Feed the world

Let them know it’s Christmastime again

Imagine                                                                             16

Imagine there’s no Heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

A wonderful christmas time                                  17

The mood is right, the spirits up
We’re here tonight, and that’s enough

Simply having a wonderful Christmas time
Simply having a wonderful Christmas time


The party’s on, the feeling’s here
That only comes this time of year

chorus

        The choir of children sing their song
        Ding dong, ding dong
        Ding dong, ding Ohhhh

stukje
chorus

The word is out, about the town
To lift a glass ahhh don’t look down

chorus


        The choir of children sing their song
        They practiced all year long
        Ding dong, ding dong
        Ding dong, ding dong   2x

The party’s on, the spirits up
We’re here tonight, and that’s enough

chorus

solo

The mood is right, the spirits up
We’re here tonight, and that’s enough
chorus         Simply having a wonderful Christmas time

oooooh oooooh  Christmas time

Have yourself a merry little Christmas                         18

Have yourself a merry little Christmas

Let your heart be light

From now on our troubles will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas

Make the Yuletide gay

From now on our troubles will be miles away

       Here we are as in olden days

       happy golden days of yore

       Faithful friends who are dear to us

       Gather near to us once more

Through the years we all will be together

If the Fates allow

Hang a shining star upon the highest bough

And have yourself a merry little Christmas right now

Have yourself a merry little Christmas

Make the Yuletide gay

From now on our troubles will be miles away, ooh

       Here we are as in olden days etc.

Through the years we all will be together etc.

Sleigh Ride                                                                            19

Just hear those sleigh bells jingle-ling, ring ting tingle-ling too
Come on, it’s lovely weather for a sleigh ride together with you

Outside the snow is falling and friends are calling “Yooh Hoo”
Come on, it’s lovely weather for a sleigh ride together with you

        Hiddy-yap hiddy-yap Hiddy-yap let’s go

        let’s look at the show
        We’re riding in a wonderland of snow

        hiddy-yap hiddy-yap hiddy-yap it’s grand

        just holding your hand

        we’re gliding along with the song of a wintery fairy land

Our cheeks are nice and rosy and comfy cosy are we
We’re snuggled up together like two birds of a feather would be
Let’s take the road before us and sing a chorus or two
Come on, it’s lovely weather for a sleigh ride together with you

brug:
There’s a birthday party at the home of Farmer Gray
It’ll be the perfect ending of a perfect day
We’ll be singing the songs we love to sing without a single stop
At the fireplace while we watch the chestnuts pop

There’s a happy feelin’ nothing in the world can buy
When they pass around the chocolat and the pumpkin pie
It’ll nearly be like a picture print by Currier and Ives
These wonderful things are the things

we remember all through our lives

Just hear those sleigh bells jingle-ling etc.
       

        Hiddy-yap hiddy-yap  etc.

Our cheeks are nice and rosy  etc.

Come on, it’s lovely weather for a sleigh ride together with you 

Come on, it’s lovely weather for a sleigh ride together with

you  !

Happy Xmas (war is over)                                  20

So this is Christmas and what have you done
Another year over and a new one just begun
And so this is Christmas, I hope you have fun
The near and the dear one, the old and the young

A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And, so this is Christmas for weak and for strong
For rich and the poor ones, the world is so wrong
And so happy Christmas for black and for white
For yellow and red ones, let’s stop all the fight

A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And, so this is Christmas and what have we done
Another year over, and a new one just begun
And, so happy Christmas, we hope you have fun
The near and the dear one, the old and the young

A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear


War is over, if you want it, etc.

Jingle bells                                                                       21

Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh,
Over the fields we go, laughing all the way.
Bells on bob-tails ring, making spirits bright,
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
O what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

A day or two ago, I thought I’d take a ride
And soon Miss Fanny Bright, was seated by my side;
The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot; He got into a drifted bank and we got upsot

Jingle bells,  jingle bells, …

A day or two ago, the story I must tell
I went out on the snow, and on my back I fell;
A gent was riding by, in a one-horse open sleigh
He laughed as there I sprawling lie

but quickly drove away

Jingle bells,  jingle bells, …

Now the ground is white, go it while you’re young
Take the girls tonight, and sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay, two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh and crack! you’ll take the lead     Jingle bells,  jingle bells, …

Winter wonderland                                                        22

Sleigh bells ring, are you listening, 
In the lane, snow is glistening
A beautiful sight,
We’re happy tonight.
Walking in a winter wonderland.

Gone away is the bluebird,
Here to stay is a new bird
He sings a love song,
As we go along,
Walking in a winter wonderland.

In the meadow we can build a snowman,
Then pretend that he is Parson Brown
He’ll say: Are you married?   We’ll say: No man, 
But you can do the job when you’re in town.

Later on, we’ll conspire, as we dream by the fire
To face unafraid, the plans that we’ve made,
Walking in a winter wonderland.

In the meadow we can build a snowman,
And pretend that he’s a circus clown
We’ll have lots of fun with mister snowman,
Until the other kids knock him down.

When it snows, ain’t it thrilling,
Though your nose gets a chilling
We’ll frolic and play, the Eskimo way,
Walking in a winter wonderland.

We are the world                                                            23

There comes a time when we hear a certain call
When the world must come together as one
There are people dying

and it’s time to lend a hand to life
There greatest gift of all

We can’t go on pretending day by day
That someone, somehow will soon make a change
We are all a part of God’s great big family
And the truth, you know love is all we need

REFREIN:
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day so let’s start giving
There’s a choice we’re making

we’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day, just you and me


Send them your heart so they’ll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread
So we all must lend a helping hand

REFR


When you’re down and out

there seems no hope at all
But if you just believe there’s no way we can fall
Let us realize that a change can only come
When we stand together as one   

   REFR

Last christmas                                                               24

Last christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

– –
Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby Do you recognize me?
Well, it’s been a year It doesn’t surprise me

(Happy Christmas) I wrapped it up and sent it
With a note saying “I love you”, I meant it
Now I know what a fool I’ve been
But if you kissed me now I know you’d fool me again

Last christmas etc

A crowded room, friends with tired eyes
I’m hiding from you and your soul of ice
My god I thought you were someone to rely on. Me?
I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I’ve found a real love you’ll never fool me again

Last christmas etc

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover buy you tore him apart
Maybe next year I’ll give it to someone
I’ll give it to someone special

Rockin around the Christmas Tree                            25

Rockin around the Christmas tree

at the Christmas party hop
A mistletoe hung where you can see

every couple tries to stop

Rocking around the xmas Tree

let the Christmas spirit ring
Later we’ll have some pumpkin pie

and we’ll do some caroling

      You will get a sentimental feeling when you hear

      voices singing “Let’s be jolly

      Deck the halls with boughs of holly”

Rocking around the Christmas tree

have a happy holiday
Everyone dancing merrily

in a new old fashioned way

      You will etc

Rocking around  etc

Santa baby                                                                      26

Santa baby, slip a sable under the tree, for me
I’ve been an awful good girl
Santa baby, and hurry down the chimney tonight

Santa baby, a ‘54 convertible too, light blue
I’ll wait up for you
Santa baby, and hurry down the chimney tonight

Think of all the fun I’ve missed
Think of all the fellas that I haven’t kissed
Next year I could be just as good
If you’d check off my Christmas list

Santa baby, I wanna yacht and really that’s not a lot
I’ve been an angel all year
Santa baby, so hurry down the chimney tonight

Santa honey, one little thing I really need, the deed
To a platinum mine
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
– –
Snta cuty, and fill my stocking with a duplex, and checks
Sign your ‘X’ on the line
Santa cuty, and hurry down the chimney tonight


Come and trim my Christmas tree
With some decorations bought at Tiffany’s
I really do believe in you, let’s see if you believe in me

Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring
I don’t mean on the phone,  Santa baby, so hurry down the chimney tonight 2x   Hurry tonight

All I want for christmas is you                                                         27

I don’t want a lot for Christmas, there is just one thing I need

I don’t care about the presents underneath the Christmas tree

        I just want you for my own, more than you could ever know

        Make my wish come true, All I want for Christmas is you

I don’t want a lot for Christmas, there is just one thing I need

I don’t care about the presents underneath the Christmas tree

I don’t need to hang my stocking there upon the fireplace

Santa Claus won’t make me happy with a toy on Christmas day

        I just want you for my own, more than you could ever know

        Make my wish come true, All I want for Christmas is you

I won’t ask for much this Christmas, I won’t even wish for snow

And I, I just wanna keep on waiting underneath the mistletoe

I won’t make a list and send it to the North Pole for St. Nick

I won’t even stay awake to hear those magic reindeer click

        Cause I just want you here tonight holding onto me so tight

        What more can I do, oh baby, all I want for Christmas is you

                All the lights are shining so brightly everywhere

                And the sound of childrens’ laughter fills the air

                And everyone is singing, I hear those sleigh bells ringing

                Santa won’t you bring me the one I really need

                Won’t you please bring my baby to me, quickly

I don’t want a lot for Christmas, this is all I’m asking for

I just wanna see my baby standing right outside my door

        I just want you for my own, more than you could ever know

        Make my wish come true, all I want for Christmas is you

All I want for Christmas is you, baby

Feliz Navidad                                                                  28

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Año y Felicidad.

Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero Año y Felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart.

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of our heart.

So here it is, Merry Christmas                                   29

Are you hanging up a stocking on your wall?
It’s the time that every Santa has a ball
Does he ride a red nosed reindeer?
Has a ton upon his sleigh?
Do the fairies keep him sober for a day?

chorus:

So here it is, Merry Christmas

everybody’s having fun

look to the future now, it’s only just begun.

Are you waiting for the family to arrive?
Are you sure you’ve got the room to spare inside?
Does your Granny always tell you
That the old songs are the best?
Then she’s up and rock ‘n’ rollin’ with the rest.

 chorus

brug:
       What will your Daddy do when he sees your

       Mamma kissing Santa Claus? Ah-ha…

Are you hanging up a stocking on your wall?
Are you hoping that the snow will to start to fall?
Do you ride on down the hillside
In a buggy you have made?  

When you land upon your head

then you’ve been slayed.

chorus

Jingle bell rock                                                       30

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
jingle bell swing and jingle bell ring

snowing and blowing and bushels of fun

now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
jingle bell chime and jingle bell time
dancing and prancing in jingle bell square
in the frosty air

What a bright time, it’s the right time
to rock the night away
Jingle bell time is a swell time
to go riding in a one horse sleigh

Giddy up jingle horse pick up your feet
Jingle around the clock
We’ll mix and mingle and a jingling beat
That’s the jingle bell rock

What a bright time .. etc  

2000 miles                                                      31

He’s gone, 2000 miles- it’s very far.
The snows falling down.
It’s colder day by day.

I miss you.

The children were singing,
He’ll be back at Christmas time.

And these frozen and silent nights,
Sometimes in a dream, you appear.
Outside under the purple sky,
Diamonds in the snow, sparkle.

Our hearts were singing,
It felt like Christmas time.

*

2000 miles. is very far through the snow
I’ll think of you wherever you go.

*


He’s gone, 2000 miles. It’s very far.
The snows falling down, it’s colder day by day.
I miss you.


I can hear people singing,
It must be Christmas time.
I hear people singing,
It must be Christmas time.

Roger Glover – Love Is All                                                                      32

Everybody’s got to live together
All the people got to understand
So, love your neighbour
Like you love your brother
Come on and join the band

Well, all you need is love and understanding
Ring the bell and let the people know
We’re so happy and we’re celebrating
Come on and let your feelings show

Love is all, well love is all
Love is all, can’t you hear the call
Oh, love is all you need
Love is all you need at the Butterfly Ball


Ain’t you happy that we’re all together
At the ball in nature’s countryside
And although we’re wearing different faces
Nobody wants to hide

Love is all and love is all and
It’s easy, yes it’s so easy
At the Butterfly Ball where love is all
And It’s so easy


All you need is love and understanding
Ring the bell and let the people know
We’re so happy and we’re celebrating
Let your feelings show

Love is all, yes love is all at the Butterfly Ball
Love is big, love is small
Love is free, love is all
At the Butterfly Ball


When your back’s to the wall
When you’re starting to fall
You got something to lean on
Love is everything

It can make you sing at the Butterfly Ball
Love is all, I say love is all, yes love is all
At the Butterfly Ball

Queen – Thank God It’s Christmas                           33

Oh my love, we’ve had our share of tears
Oh my friends, we’ve had our hopes and fears
Oh my friend, it’s been a long hard year


But now it’s Christmas

yes it’s Christmas, thank God it’s Christmas

The moon and stars, seem awful cold and bright
Let’s hope the snow will make this Christmas right
My friend, the world will share this special night


Because it’s Christmas
Yes it’s Christmas, thank God it’s Christmas
For one night

chorus:
Thank God it’s Christmas, yeah

thank God it’s Christmas
Thank God it’s Christmas, can it be Christmas
Let it be Christmas every day


Oh my love, we live in troubled days
Oh my friend, we have the strangest ways
Oh my friends, on this one day of days


Thank God it’s Christmas
Yes it’s Christmas, thank God it’s Christmas
For one day

Thank God it’s Christmas  4 x
For one day yeah – Christmas
A very merry Christmas to you all

It will be lonely this Christmas                                  34

Try to imagine a house that’s not a home
Try to imagine a christmas all alone

That’s where I’ll be since you left me
My tears would melt the snow
What can I do without you
I’ve got no place, no place to go

chorus:
It’ll be lonely this christmas without you to hold
It’ll be lonely this christmas, lonely and cold
It’ll be cold so cold without you to hold
This christmas


Each time I remember the day you went away


And how I would listen to things you have to say
I just break down, as I look around
And the only things I see
Are emptiness and loneliness
And an unlit christmas tree

chorus

spoken:

You remember last year, when you and I were together
We never thought there’d be an end and I remember looking at you then
And I remember thinking that christmas must have been made for us
Cause darlin’ this is the time that you really need love
When it means so very very much

chorus    So it’ll be so lonely this Christmas

                Without you to hold

                It’ll be so very lonely, lonely and cold
chorus
Merry christmas darlin’, wherever you are

Chris Rea – Driving Home for Christmas                      35                                     

I’m driving home for Christmas
Oh, I can’t wait to see those faces
I’m driving home for Christmas, yeah
Well I’m moving down that line

And it’s been so long but I will be there
I sing this song to pass the time away
Driving in my car, driving home for Christmas


It’s gonna take some time but I’ll get there


Top to toe in tailbacks
Oh, I got red lights all around
But soon there’ll be a freeway, yeah
Get my feet on holy ground

So I sing for you, though you can’t hear me
When I get trough and feel you near me
Driving in my car, I’m driving home for Christmas


Driving home for Christmas with a thousand memories
I take a look at the driver next to me
He’s just the same, just the same

        tussenstukje en solootje

Top to toe in tailbacks    etc.

So I sing for you, though you can’t hear me   etc.

Driving home for Christmas with a thousand memories
I take a look at the driver next to me
He’s just the same
He´s driving home, driving home
Driving home for Christmas

Put a little love in your heart                                          36

Think of your fellow man, lend him a helping hand
Put a little love in your heart
You see, it’s getting late, oh, please don’t hesitate
Put a little love in your heart

And the world will be a better place
And the world will be a better place for you and me
You just wait and see

Another day goes by, and still the children cry
Put a little love in your heart
If you want the world to know, we won’t let hatred grow
Put a little love in your heart

And the world will be a better place
And the world will be a better place for you and me
You just wait and see. Wait and see

Take a good look around and if you’re lookin’ down
Put a little love in your heart
I hope when you decide kindness will be your guide
Put a little love in your heart
And the world will be a better place
And the world will be a better place for you and me
You just wait and see
Put a little love in your heart
Put a little love in your heart

Happy New Year                                                                           37


No more champagne, and the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue


It’s the end of the party and the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say…

chorus:    Happy New Year, happy New Year
                May we all have a vision now and then
                Of a world where every neighbour is a friend
                Happy New Year, happy New Year
                May we all have our hopes, our will to try
                If we don’t, we might as well lay down and die
                You and I


Sometimes I see how the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives


Oh yes, man is a fool and he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray –  keeps on going, anyway…

chorus

Seems to me now that the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor


It’s the end of a decade, in another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line –  in the end of eighty-nine…  

  chorus

Blue Christmas                                                            38

I’ll have a blue Christmas without you
I’ll be so blue just thinking about you
Decorations of red on a green Christmas tree
Won’t be the same dear, if you’re not here with me

And when those blue snowflakes start falling
That’s when those blue memories start calling
You’ll be doin’ all right, with your Christmas of white
But I’ll have a blue, blue blue blue Christmas

I’ll have a blue Christmas without you
I’ll be so blue just thinking about you
       You’ll be doin’ all right, with your Christmas of white
       But I’ll have a blue, blue blue blue Christmas
       But I’ll have a blue, blue Christmas

Paul McCartney  –  We all stand together                      39

Win or lose, sink or swim
One thing is certain, we’ll never give in
Side by side, hand in hand
We all stand together

Play the game, fight the fight
But what’s the point on a beautiful night
Arm in arm, hand in hand
We all stand together


La la la la la  Keeping us warm in the night
La la la la la  Walk in the light

you’ll get it right

dum dum dum

miauw miauw miauw   

shhh!

La la la la la  Keeping us warm in the night
La la la la la  Walk in the light

you’ll get it right

Win or lose, sink or swim
One thing is certain, we’ll never give in
Arm in arm, hand in hand
We all stand together

instrumental


We all stand together 

Santa Claus is coming to town                                       40

You better watch out, you better not cry
Better not pout, I am telling you why
Santa Claus is coming to town

He’s making a list, he’s checking it twice
He’s gonna find out who’s naughty or nice
Santa Claus is coming to town

            He sees you when you’re sleeping
       And he knows when you’re awake
       And he knows if you’ve been bad or good
       So be good for goodness sake

You better watch out, you better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

solo

       He sees you when you’re sleeping
       And he knows when you’re awake
       And he knows if you’ve been bad or good
       So be good for goodness sake

You better watch out, you better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

You better watch out, you better not cry
You better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

I mean the big fat man with the long white beard
He’s coming to town

The Christmas song                                           41

Chestnuts roasting on an open fire
Jack Frost nipping at your nose
Yule-tide carols being sung by a choir
And folks dressed up like Eskimos

Everybody knows a turkey and some mistletoe
Help to make the season bright
Tiny tots with their eyes all aglow
Will find it hard to sleep tonight

They know that Santa’s on his way
He’s loaded lots of toys and goodies on his sleigh
And every mother’s child is gonna spy
To see if reindeer really know how to fly

And so I’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said many times, many ways
Merry Christmas to you

solo

And so I’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said many times, many ways
Merry Christmas to you

Little drummer boy                                                        42

Come, they told me pa-rum pum pum pum
Our newborn King to see, pa-rum pum pum pum
Our finest gifts we bring pa-rum pum pum pum
To lay before the King pa-rum pum pum pum
Rum pum pum pum. rum pum pum pum


So to honor Him pa-rum pum pum pum
When we come

stukje


Little Baby pa-rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa-rum pum pum pum
I have no gift to bring pa-rum pum pum pum
That’s fit to give our King pa-rum pum pum pum
Rum pum pum pum, rum pum pum pum


Shall I play for you, pa-rum pum pum pum
on my drum?

Mary nodded pa-rum pum pum pum
The Ox and Lamb kept time pa-rum pum pum pum
I played my drum for Him pa-rum pum pum pum
I played my best for Him pa -rum pum pum pum
Rum pum pum pum, rum pum pum pum


Then He smiled at me pa-rum pum pum pum
Me and my drum

Away in a manger                                              43

Away in a manger

no crib for his bed

the little lord Jesus

Laid down his sweet head

The stars in the bright sky

looked down where he lay

the little lord Jesus

asleep on the hay

solo

The cattle are lowing

the baby awakes

But little Lord Jesus

no crying he makes

I love Thee, Lord Jesus

look down from the sky

And stay by my cradle

till morning is nigh.

       O Little Town Of Bethlehem                                  44

O little town of Bethlehem,
How still we see the lie!
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by;


Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light;
The hopes and fears of all the years
Are met in thee to-night.

For Christ is born of Mary,
And gathered all above,
While mortals sleep, the angels keep
Their watch of wondering love.


O morning stars, together
Proclaim the holy birth!
And praises sing to God the King,
And peace to men on earth.    

Solo


How silently, how silently,
The wondrous gift is given!
So God imparts to human hearts
The blessings of his heaven


No ear may hear his coming,
But in this world of sin,
Where meek souls will receive him, still
The dear Christ enters in.

The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight

Christmas Time’s A-Comin’                               45

Holly’s in the window
Home where the wind blows
The cane foam’s a-runnin’
Christmas Time’s A-Comin’.

Can’t you hear them bells ringin’, ringin’
Joy, don’tcha hear them singin’
When it’s snowin’, I’ll be goin’
Back to my country home.

Christmas Time’s A-Comin’
Christmas Time’s A-Comin’
Christmas Time’s A-Comin’
And I know I’m goin’ home.

White candle’s burnin’
My old heart’s a-yearnin’
For the folks at home when
Christmas Time’s A-Comin’.

Snow flake’s a-fallin’
My old heart’s a-callin’
Tall pine’s a-hummin’
Christmas Time’s A-Comin’.


The first Noel                                                              46


The first Noel the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay:
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep.


Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel.


They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far:
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.


Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel.


This star drew nigh to the north-west;
O’er Bethlehem it took it’s rest,
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.

Noel, Noel, Noel, Noel,
Born is the King of Israel.

Beautiful star of Bethlehem                                   47

Oh beautiful star of Bethlehem
Shining far through shadows dimmed
Giving the light for those who long have gone
Guiding the wise men on their way
Unto the place where Jesus lay
Oh beautiful star of Bethlehem shine on

Oh beautiful star the hope of light
Guiding the pilgrims through the night
Over the mountains ’till the break of dawn
Into the land of perfect day
It will give out a lovely ray
Oh beautiful star of Bethlehem shine on
      
chorusOh beautiful star of Bethlehem
       Shine upon us until the glory dawns
       Give us a light to light the way
       Unto the land of perfect day
       Oh beautiful star of Bethlehem shine on


Oh beautiful star the hope, the grace
For the redeem the good and the blessed
Yonder in glory when the crowd is one
Jesus is now the star divine
Brighter and brighter he will shine
Oh beautiful star of Bethlehem shine on
       SOLOOTJE
       chorus


Mary’s Boy Child                                                                          48

A-capella

Mary’s boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,
Mary’s boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Chorus:
Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary’s boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

While shepherds watch their flock by night,
They see a bright new shining star,
They hear a choir sing a song, the music seem to come from afar.

chorus

Mmmmmmm


brug:       For a moment the world was aglow, all the bells

                rang out, there were tears of joy

                and laughter, people shouted “Let everyone know,

                there is hope for all to find peace.”

1 toon omhoog

Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night,
They found no place to bear her child, not a single room was in sight.

And then they found a little nook, in a stable all forlorn,
And in a manger cold ‘n’ dark, Mary’s little boy was born.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary’s boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

BRUG


Oh My Lord you sent your son to save us

Oh My Lord your very self you gave us

Oh My Lord that sin would not enslave us

And love may reign once more

Oh my Lord, when in the crib they found him
Oh my Lord, a golden halo crowned him
Oh my Lord, they gathered all around him
To see him and adore

Oh my Lord, with the child’s adoration
Oh my lord, there came great jubilation
Oh my Lord, and full of admiration
They realized what they had

Oh my Lord, they had become to doubt you
Oh my Lord, what did they know about you
Oh my Lord, but they were lost without you
They needed you so bad

Oh my Lord, with the child’s adoration
Oh my lord, there came great jubilation
Oh my Lord, and full of admiration
They realized what they had

Frosty the Snowman                                                       49

Frosty the Snowman was a jolly happy soul
With a corncob pipe and a button nose
And two eyes made out of coal

Frosty the Snowman is a fairytale they say
He was made of snow, but the children know
How he came to life one day

        There must have been some magic
        In that old silk hat they found
        For when they placed it on his head

        he began to dance around

Frosty the Snowman was alive as he could be
And the children say he could laugh and play
Just the same as you and me

                Thumpety thump thump

                look at Frosty go

                Thumpety thump thump

                over the hills and snow

Frosty the Snowman knew the sun was hot that day
So he said: Let’s run and we’ll have some fun now

before I melt away


Down to the village, with a broomstick in his hand
Running here and there all around the square
Saying: Catch me if you can


        He led them down the streets of town
        Right to the traffic cop
        And he only paused a moment

        when he heard him holler: Stop!

Frosty the Snowman had to hurry on his way
But he waved goodbye saying don’t you cry

I’ll be back again some day
                Thumpety thump thump  etc.

It’s gonna be a cold cold Christmas                              50

According to the radio
Warmer weather is on the way
The chances are we won’t be getting snow
But even if the sun shines
From now to Christmas day
As far as I’m concerned I know

chorus:
It’s gonna be a cold, cold Christmas without you
Dreaming of those warm, warm, lazy summer days
It’s gonna be a long and lonely Christmas without you
Missing you my darling in oh so many ways


Yesterday I saw your mum and dad
We bought our cards together
I fit the presents at the Christmas tree
And as I write this letter
It’s warm inside

the log fire’s burning bright oh darling

if only you were here to make it right

chorus

1 omhoog

I didn’t bother with the mistletoe
You won’t be here to kiss me
The only consolation that I’ve got
I know for sure you’ll miss me
It won’t be long

until you’re home again and we can

share these magic moments, but ’til then

chorus

Baby, it’s cold outside                                             51

I really can’t stay                                      – But baby it’s cold outside
I’ve got to go away                                   – But baby it’s cold outside
This evening has been                            – Been hoping that you’d drop in
so very nice                                              – I’ll hold your hands

                                                                            they’re just like ice


My mother will start to worry                   – Beautiful, what’s your hurry?
My father will be pacing the floor            – Listen to the fireplace roar
So really I’d better scurry                         – Beautiful, please don’t hurry
Well maybe just a soda-pop more          – Put some records on while I pour

The neighbors might think                       – Baby, it’s bad out there
Say, was that a wink?                              – No cabs to be had out there
I wish I knew how                                     – Your eyes are like starlight
to break this spell                                     – I’ll take your hat, your hair looks swell


I ought to get home for dinner                  – Mind if I move in closer?
So it’s time for me to cast you aside     -What’s the sense of hurting my pride?
I really can’t stay                                        – Baby don’t hold out    

                 
                            Baby it’s cold outsideI simply must go                                       – Baby it’s cold outside
So thanks for the show                           – But baby it’s cold outside
The welcome has been                           – How lucky that you dropped in
so nice and warm                                    – Look out the window at that storm


My sister will be suspicious                     – Gosh, your lips look delicious
My brother will be there at the door                  – Waves upon a tropical shore
My maiden aunt’s mind is vicious           – Gosh, your lips are delicious
Well maybe just a few minutes more      – never such a blizzard before

I’ve got to get home                                 – Baby, you’ll freeze out there
Say, lend me your comb                          – It’s up to your knees out there
You’ve really been grand                         – I thrill when you touch my hand
But don’t you see                                     – How can you do this thing to me?
There’s bound to be talk tomorrow         – Think of my life long sorrow
At least there will be plenty implied        – If you caught pneumonia and died
I really can’t stay                                      – Get over that hold out


                            Baby it’s cold, baby it’s cold outside

Once upon a long ago – Paul McCartney                           52

Picking up scales and broken chords

Puppy dog tails in the House Of Lords
Tell me darling, what can it mean?

Making up moons in a minor key
What have those tunes got to do with me?
Tell me darling, where have you been?

Once upon a long ago
Children searched for treasure
Nature’s plan went hand in hand with pleasure.
such pleasure.

solo

Blowing balloons on a windy day
Desolate dunes with a lot to say

tell me darling, what have you seen?

Once upon a long ago
Children searched for treasure
Nature’s plan went hand in hand with pleasure.
my pleasure.


Playing guitars on an empty stage
Counting the bars of an iron cage
Tell me darling, what can it mean?
Picking up scales and broken chords
Puppy dog tails in The House of Lords
Help me darling, what does it mean?

        Once upon a long a                        ]

        on a long ago                                  ]

        children searched for treasure        ]        2x

        just imagine treasure                      ]                                       

        Nature’s plan went hand in             ]

        hand in hand with a                         ]          

        on a long ago

         on a long              solo

Hard candy Christmas – Dolly Parton                                       53

Hey, maybe I’ll dye my hair
Maybe I’ll move somewhere
Maybe I’ll get a car
Maybe I’ll drive so far that I’ll lose track
Me, I’ll bounce right back


Maybe I’ll sleep real late
Maybe I’ll lose some weight
Maybe I’ll clear my junk
Maybe I’ll just get drunk on apple wine
Me, I’ll be just

Fine and dandy
Lord it’s like a hard candy Christmas
I’m barely getting through tomorrow
But still I won’t let
Sorrow bring me way down. I’ll be fine etc.

Hey, maybe I’ll learn to sow

maybe I’ll just lie low
Maybe I’ll hit the bars
Maybe I’ll count the stars until dawn
Me, I will go on

Maybe I’ll settle down
Maybe I’ll just leave town
Maybe I’ll have some fun
Maybe I’ll meet someone and make him mine
Me, I’ll be just

Chorus

    omhoog

Chorus

‘Cause I’ll be fine
Oh, I’ll be fine

It’s beginning to look a lot like Christmas – Bing Crosby     54

It’s beginning to look a lot like Christmas

everywhere you go

Take a look in the five-and-ten, glistening once again,

with candy canes and silver lanes aglow

It’s beginning to look a lot like Christmas

toys in every store

But the prettiest sight to see, is the holly that will be,

on your own front door.

Chorus:

A pair of hop along boots and a pistol that shoots  

Is the wish of Barney and Ben                                                                               

Dolls that will talk and will go for a walk               

Is the hope of Janice and Jen

And Mom and Dad can hardly wait for school to start again

It’s beginning to look a lot like Christmas

everywhere you go

There’s a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, 

the sturdy kind that doesn’t mind the snow

It’s beginning to look a lot like Christmas

soon the bells will start

And the thing that will make them ring,

is the carol that you sing, right within your heart

solo

It’s beginning to look a lot like Christmas

toys in every store…..

But the prettiest sight to see….. is the holly that will be,

on your own front door

sure it’s Christmas once more.

It’s Christmastime – Donna                                 55

you are my friend

my family

we get along so easily

if you fit in

then join us now

but if you don’t

then get away from us

we don’t want you here

we will fight and knock you down

chorus       Why don’t we just love each other

                   why don’t we trust one another

                   is there still hope for us

                   how did we get so lost

                   why won’t we just free each other

                   after all we all need each other

                   let’s try to get along

                   christmastime is here for us

my faith was gone

all hope was lost

I saw no light, I had no trust

but deep within

a spark of life

always comes up so strong

tells me that I belong

and that we all can get along

         chorus

                   why don’t we trust one another

                   why don’t we use this time

                   maybe we’ll be allright

         why won’t we just free each other

         after all we all need each other

         let’s try to get along

         Christmastime is here for us

Christmastime

it’s Christmastime    herh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *