Sintliedjes

Sint liedjes

 1. Hoor de wind waait
 2. Wie komt er alle jaren
 3. Hij komt, hij komt
 4. Sinterklaas Goedheiligman
 5. Zie ginds komt de stoomboot
 6. Jongens heb je ´t al vernomen
 7. Zie de maan schijnt door de bomen
 8. Sinterklaas die goeie heer
 9. Sinterklaas kapoentje
 10. Zachtjes gaan de paardenvoetjes
 11. O kom er eens kijken
 12. Rommeldebommel
 13. De zak van Sinterklaas
 14. Sinterklaas is jarig
 15. Hop hop hop
 16. Hoor wie klopt daar kinderen
 17. Daar wordt aan de deur geklopt
 18. Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet
 19. Piet ging uit fietsen
 20. Stoere Pietenstijl
 21. Pepernotensamba
 22. Sinterklaas, wie kent hem niet
 23. Dag, Sinterklaasje


1 Hoor, de wind waait door de bomen

Hoor, de wind waait door de bomen       G
hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede Sint wel komen
nu hij ’t weer zo lelijk vindt
nu hij ’t weer zo lelijk vindt?                                            


Ja hij komt in donk’re nachten
op zijn paardje, o zo snel
Als hij wist hoe zeer wij wachten
ja dan kwam hij zeker wel
ja dan kwam hij zeker wel!

Hoor, de wind waait door de bomen
hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede Sint wel komen
nu hij ’t weer zo lelijk vindt
nu hij ’t weer zo lelijk vindt?


Ja hij komt in donk’re nachten
op zijn paardje, o zo snel
Als hij wist hoe zeer wij wachten
ja dan kwam hij zeker wel
Hoor wie klopt daar kinderen

ja dan kwam hij zeker wel!

2 Wie komt er alle jaren

Wie komt er alle jaren
daar weer uit Spanje varen
over de grote, grote zee?
Sint-Nicolaas, hoezee
Wie heeft een zak vol koekjes
speelgoed en prentenboekjes
wie brengt een zak vol lekkers mee?

Sint-Nicolaas, Ole

     Herhalen

Wie heeft een zak vol snoepjes
letters voor in de schoentjes
Wie brengt een zak vol lekkers mee?
Sint -Nicolaas, ole!
Wie komt er alle jaren
daar weer uit Spanje varen
over de grote, grote zee?

Sint-Nicolaas, hoezee!

3 Hij komt, hij komt

Hij komt, hij komt
Die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend                 G
De vriend van ieder kind


Mijn hartje klopt
Mijn hartje klopt zo blij
Wat brengt hij jou
Wat brengt hij mij
Wat brengt hij jou en mij


Tis feest elk jaar

Mijn schoentje staat al klaar

Hij komt, hij komt
Die lieve goede Sint
Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind


Mijn beste vriend, jouw beste vriend
De vriend van ieder kind

4 Sinterklaas, goed heiligman

Sinterklaas, goed heiligman                    G
trek je beste tabberd an
rijd er mee naar Amsterdam
van Amsterdam naar Spanje
Appeltjes van Oranje
Appeltjes aan de bomen
Sinterklaas zal komen

5 Zie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels zo mooi heen en weer                         A

Kijk, Piet staat te lachen en roept naar de kant:

‘Ik heb genoeg lekkers voor heel Nederland!’
O lieve Sint-Nicolaas kom ook eens bij mij,
en rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.

De Pieten die lachen want wat gaan zij doen

Ze vullen vanavond eenieder zijn schoen
O lieve Sint-Nicolaas kom ook eens bij mij,
en rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.

6 Jongens, heb je’t al vernomen?

Jongens heb je ’t al vernomen,
tralalali, tiralalala.
Sinterklaas is aangekomen,
tralalali, tiralalala.                                      G


Samen zingen we hand in hand,
Sinterklaas is weer in het land.
Tralalali, tiralalala,
tiralalali, tiralalala.
Alle kinderen juichen en zingen
Tralalali, tiralalala,
Alle kinderen dansen en springen
Tralalali, tiralalala,
Sint en de Pieten die zijn er weer
Kom, dan zingen we nog een keer
Tralalali, tiralalala

Tralalali, tiralalala!


7        Zie de maan schijnt door de bomen

Zie de maan schijnt door de bomen,
makkers staakt uw wild geraas!                    A
’t Heerlijk avondje is gekomen,
’t avondje van Sinterklaas.


Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
O wat fijn zal ’t zijn te spelen
met die mooie, nieuwe trein.
Eerlijk zullen we alles delen.
Chocola en marsepein.
Sinterklaas, wij zitten klaar.
Komt u langs bij ons dit jaar?
Sinterklaas, wij zitten klaar.
Komt u langs bij ons dit jaar

8 Sinterklaas, die goeie heer

Sinterklaas, die goeie heer,
Komt hier alle jaren weer                         C
uit het land van Spanje.

      Dan brengt hij ons lekk’re koek,
      speelgoed en een prentenboek,
      appeltjes van Oranje.

Pieterbaas, vies van het roet,
die het speelgoed dragen moet,
kijkt door ’t vensterglaasje.


      Als dan allen, groot en klein,
      goed en wel naar bed toe zijn,
      roept hij Sinterklaasje.

Alle schoentjes staan al klaar
Keurig netjes naast elkaar
Met een aardig briefje
Daar leest Sinterklaas dan in
Wat de wens is van het kind
En geeft hij dat met liefde

9 Sinterklaas kapoentje

Sinterklaas kapoentje
gooi wat in mijn schoentje                     G
gooi wat in mijn laarsje,
dank u Sinterklaasje!

Sinterklaasje, bonne bonne bonne,                                     
gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in m’n laarsje
Dank u Sinterklaasje

Sinterklaasje, bonne bonne bonne,
gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in de huizen,
we knabbelen als muizen.

Sinterklaasje, bonne bonne bonne,
gooi wat in mijn lege, lege tonne.
Gooi wat in m’n laarsje
Dank u Sinterklaasje

10   Zachtjes gaan de paardevoetjes

Zachtjes gaan de paardenvoetjes          C
trippeltrappeltrippeltrap
’t Is het paard van Sinterklaasje
stippestappestippestap
schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over ’t dak
schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over ’t dak
Paardje kan de weg wel vinden
trippeltrappeltrippeltrap
In het held’re maneschijntje
stippestappestippestap
Paardje is nog lang niet moe
maar ik moet naar bedje toe
Paardje is nog lang niet moe
maar ik moet naar bedje toe

‘k Hoor de vlugge paardevoetjes
klikkeklakkeklikkeklak
In mijn lekk’re warme bedje
Dekbed, kussens, zolderdak
En ik droom van Sinterklaas
en zijn slimme Pieterbaas
En ik droom van Sinterklaas
en zijn slimme Pieterbaas

11     O, kom er eens kijken

O, kom er eens kijken
wat ik in m’n schoentje vind,
alles gekregen van die beste Sint

Een pop met vlechtjes in het haar.                E
Een snoezig jurkje kant en klaar
Twee kaatseballen in een net
Een letter van banket
O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
Alles gekregen van die beste Sint

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
Alles gekregen van die beste Sint
Een bromtol met een zweep erbij
Een doos met blokken, ook voor mij
En schaatsen en een nieuwe pet
Een letter van banket

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind.
Alles gekregen van die beste Sint

12    Rommeldebommel

Rommel de bommel
Wat een gestommel
Hoor ik me daar op de zolder
Rinkel de kinkel
Wat een gerinkel
Wat een geholder de bolder

Daaaaaaaaaaaat is Sinterklaas
Met zijn vriend Pieterbaas
Die zijn weer uit Spanje gekomen
Ze hebben weer zakken
En manden en pakken
Vol lekkers en moois meegenomen

Dat is Sinterklaas
Met zijn vriend Pieterbaas
Die zijn weer uit Spanje gekomen
Ze hebben weer zakken
En manden en pakken
Vol lekkers en moois meegenomen

13 De zak van Sinterklaas

De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas,
de zak van Sinterklaas
o jongens, jongens ’t is zo’n baas.             E

Daar stopt hij, daar stopt hij
daar stopt hij blij van zin,
de hele, de hele, de hele wereld in.


De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas,
de zak van Sinterklaas

o jongens, jongens ’t is zo’n baas!

Hij is voor groot en klein
groot en klein, groot en klein
hij is voor groot en klein

voorzien, voorzien van marsepein.


En bergen, en bergen, en bergen suikergoed,
zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet.

Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein,
hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein

Maar onder in die zak, in die zak, in die zak
Maar onder in die zak daar zit dat hele grote pak
Voor ’t lieve, voor ’t zoete, voor ’t lieve zoete kind
Zeg was jij, zeg was jij
dit jaar gehoorzaam vrind?
Daar onder in die zak, in die zak, in die zak
Daar onder in die zak daar zit dat hele grote pak
 

14 Sinterklaas is jarig

Sinterklaas is jarig
‘k zet mijn schoen vast klaar,
’k Hoop dat hij hem vol doet
met- ja wist ik het maar.                 E

Hier leg ik wat haver
daar wat hooi voor ’t paard.

Want dat trouwe beestje
is het heus wel waard.

Als de kleintjes slapen
komt de goede Sint.
Die van alle kinderen
ons het meest bemint
paardje zwaar beladen
trekt hij met zich voort

Luisterpiet vertelt hem
wat hij heeft gehoord

15 Hop hop hop

Hop hop hop, paardje in galop
En die beste Sinterklaas
die brengt ons heel veel speculaas
Altijd in galop
Hop Hop hop hop hop
Hop hop hop, we zitten nu rechtop
Sinterklaas die komt uit Spanje
Hij brengt appels van oranje
Altijd in galop
Hop Hop hop hop hop

16 Hoor wie klopt daar kinderen

Hoor wie klopt daar kinderen,
hoor wie klopt daar kinderen,
hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam?       A
’t Is een vreemde zeker,
die verdwaald is zeker,
‘k zal eens even vragen naar zijn naam!

Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas,
breng ons vanavond een bezoek,
en strooi dan wat lekkers,
in d’ een of and’re hoek.

“Stoute kind’ren,” zegt hij,
“krijgen knorren,” zegt hij,
“of een zakje” zegt hij “met wat zout”
want je weet wel,” zegt hij,
“dat Sint-Nic’laas,” zegt hij,
“van die stoute kind’ren heel niet houdt.”

Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas,
breng ons vanavond een bezoek,
en strooi dan wat lekkers,
in d’ een of and’re hoek.

17 Daar wordt aan de deur geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt,                      A
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt,
wie zou dat zijn?


Wees maar gerust, mijn kind,
Ik ben een goede vriend
Met een hele zwarte snoet
Van al dat roet
Ik kom van Sint Nicolaas Nicolaas Nicolaas
Ik heb voor jou mijn kleine baas
Moois in mijn zak

Ben jij wel zoet geweest
Wees dan maar niet bevreesd
Want dan brengt Sint Nicolaas fijn speculaas

Daar wordt aan de deur geklopt,                A
Hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt,
wie zou dat zijn?

Wees maar gerust, mijn kind
Het is de goede Sint
Hij is hier voor jou en mij
Kom er maar bij

Paardje loopt op het dak
Bij de deur staat een zak
Daarvan word je vast heel blij. kom er maar bij!

18 Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet

Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet
want we zingen allemaal blij een lied
Misschien heeft u wel even tijd
voordat u weer naar Spanje rijdt
Kom dan maar even bij ons aan
en laat uw paardje maar buiten staan

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
want er zijn geen stoute kinderen bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
want er zijn geen stoute kinderen bij.

Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet
want we zingen allemaal blij een lied
Misschien heeft u wel even tijd
voordat u weer naar Spanje rijdt

Kom dan maar even bij ons aan
en laat uw paardje maar buiten staan

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
want er zijn geen stoute kinderen bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
want er zijn geen stoute kinderen bij.

19        Piet ging uit fietsen
Piet ging uit fietsen toen klapte zijn band                   A
Hij moest toen gaan lopen met de fiets aan zijn hand                     
Hij kwam in een dorpje en zei tegen de smid
ik geloof dat er in mn achterband een pepernootje zit

De smid moest toen lachen en plakte zijn band
toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland
Door storm en door regen, door weer en door wind
Bracht hij de cadeautjes bij ieder lief kind

Hij kwam bij een stoplicht en reed toen door rood
Hij kreeg een bekeuring van één pepernoot
Vertelde de Sint over zijn avontuur
Hij zag echt geen stoplicht
met die cadeaus op zijn stuur

De Sint moest toen lachen en zei tegen Piet
Ik kom je wel helpen want zo gaat het niet
O jongens en meisjes, let nu maar eens op
Misschien zie je Piet wel fietsen met Sint achterop
Misschien zie je Piet wel fietsen met Sint achterop
Misschien zie je Piet wel fietsen met Sint achterop

20 Stoere Pieten stijl

Elk jaar rond half november gaat bij ons de wekker
We mogen mee naar Nederland
’t wordt alsmaar gekker                                            Am
De stoomboot zit weer vol, tot de nok toe vol
Niets is de Sint te dol

We komen elk jaar, de leukste pieten op de boot
we komen elk jaar bij jou met zakken vol cadeaus
We komen elk jaar en brengen grote bergen snoep
We komen elk jaar, ja elk jaar

Brug:

We gaan zwaaien, ja we zwaaien
naar de Sint, zwaai naar de Sint

we gaan zwaaien, ja we zwaaien
naar de Sint, zwaai naar de Sint

We zwaaien met z’n allen naar de Sint

refrein:          ….Stoere Pieten stijl   Pieten stijl                                 Hop Hop Hop Hop
Eey ….Sinterklaasje     Hop Hop Hop Hop
Stoere Pieten stijl
2x                Ey ey ey

De Sint je beste vriend maar je zal ook moeten weten
Je moet wel in het boek staan
dan wordt je niet vergeten
Dus zorg dat je er in staat
anders krijg je niets niets in je schoentje
We komen elk jaar, de leukste pieten op de boot    enz

Brug

Refrein

       Als je slaapt dan vullen wij je schoen

       Met pepernoten marsepein vullen wij je schoen
       Ja als je slaapt dan vullen wij je schoen
       Met pepernoten chocola vullen wij je schoen 

– En zing allen mee            : Stoere Pieten stijl!

Refrein

21 Pepernotensamba

refrein: 

Pepernoten Samba, pepernotenlied.                  G
Pepernoten Samba, coole Pietenbeat.

Pepernoten Samba, pepernotenbaas.
Pepernoten Samba, hit voor Sinterklaas!


Zing met mij die samba, wie doet er met me mee?

Swing met mij die samba, ik bracht hem voor je mee!

refrein

Schud maar met je billen, zwaai naar pieterbaas
Draai nu maar een rondje en buig voor Sinterklaas

refrein

Ha die Piet, wiedewiedewiet
ik hoor je wel maar ik zie je niet
Wil je Sint de groeten doen
Gooi wat in mijn lege schoen

refrein

Ha die Piet, wiedewiedewiet
ik hoor je wel maar ik zie je niet
Klop maar aan de deur bij mij
want dan word ik heel erg blij

refrein

Zing met mij die samba, wie doet er met me mee?
Swing met mij die samba, ik bracht hem voor je mee!

Refrein  

hit voor sinter hit voor sinter hit voor sinterklaas!

22 Sinterklaas wie kent hem niet     C

Met Pasen denk ik aan Sinterklaas en stuur ik hem een kaart              
Ik schrijf hem hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard
Ik maak een soort van grapje over de zak van Roetveeg Piet
Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk
want antwoord krijg ik niet

Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben
Dan rij ik even bij ze langs omdat ‘k ze goed ken
Helaas, helaas is Sint nooit thuis en trof ik Roetveeg Piet
Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet

refrein:

Sinterklaas, wie kent hem niet
Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk RoetveegPiet
Sinterklaas, wie kent hem niet
Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk RoetveegPiet

Elk jaar op vijf december krijg ik al een kleur
Ik weet wat me te wachten staat: een schimmel voor de deur
Ik heb wat drank in huis gehaald, ‘k ontvang ze met een lied
Maar ’t ene jaar drinken ze wel, en ’t jaar daarop weer niet

refrein

Marsepein  –  pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten
Speculaas       “  suikergoed
Taaitaai taaitaaitaaitaai  “

De beste vrienden van ons allemaal
Voor altijd en eeuwig                       Heel veel jaar

Met Pasen denk ik aan Sinterklaas en stuur ik hem een kaart
Ik schrijf hem hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard
Ik maak een soort van grapje over de zak van RoetveegPiet
Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk
want antwoord krijg ik niet

refrein

23       Dag Sinterklaasje

Dag Sinterklaasje, daag, daag                 G
daag, daag, lieve Piet.
Dag Sinterklaasje, daag, daag,
luister naar ons afscheidslied.